Bg / En
Виртуална карта от Централна Кооперативна Банка
Виртуална карта от ЦКБ Централна Кооперативна Банка
Какво е VERIFIED BY VISA

За нас


Централна Кооперативна Банка АД

Централна Кооперативна Банка АД е универсална търговска банка с особен акцент върху индивидуалното банкиране.

Нашите цели включват: предлагане на нови и усъвършенствани продукти и услуги, развитие на картовия бизнес, запазване на позицията ни в индивидуалното банкиране и създаването на нови стратегии в отговор на различните нужди и изисквания на клиентите. Ние отдаваме нашите усилия за удовлетвореността на клиентите. Инвестираме в знание, технология и предлагаме модерни банкови услуги на конкурентна цена.

Централна Кооперативна Банка АД е член на престижните световни картови организации VISA Europe и MasterCard International. Банката издава и акцептира международните дебитни и кредитни карти VISA и MasterCard. Към края на 2009 общият брой на издадените от Банката карти надхвърли 748’500. По брой издадени карти VISA ЦКБ е сред първите четири водещи издатели в България.

ЦКБ е абсолютен лидер в акцептирането кредитни и дебитни карти в електронната търговия в България и заема безспорно първо място сред всички български банки по обем и брой на транзакциите в интернет. Пазарният дял на банката към края на 2009 г. надхвърли 85% от обема на плащанията в интернет и 91% от броя на всички плащания.