Bg / En
Виртуална карта от Централна Кооперативна Банка
Виртуална карта от ЦКБ Централна Кооперативна Банка
Какво е VERIFIED BY VISA

За нас

Изипей АД

Изипей АД е оператор на платежната система Easypay.bg, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната.

Фирма Изипей АД притежава лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услугата „пощенски парични преводи" на територията на цялата страна. Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора на КРС. Изипей АД има лиценз от Българска Народна Банка за предоставяне на платежни услуги като платежна институция, с което стана първата небанкова компания, доставчик на пощенски парични преводи, която получава лиценз за платежна институция от Българска Народна Банка съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/.

Изипей АД изгражда мрежа от офисите на банки, големи търговски вериги, бизнес - центрове, други организации и собствени гишета, в която се предлагат широк набор платежни услуги.

Система Easypay позволява на клиентите да извършват плащания и парични преводи от удобен за тях офис, независимо в коя точка на страната се намират, спестява им време и средства, осигурява сигурност и надеждност за всички видове плащания.

Централна Кооперативна Банка АД

Централна Кооперативна Банка АД е универсална търговска банка с особен акцент върху индивидуалното банкиране. ЦКБ АД е обслужваща банка на Изипей АД във връзка с издаване и обслужване на плащанията по виртуални карти VISA. Банката издава предплатена виртуална карта VISA, която Easypay предоставя за ползване на клиента.

Нашите цели включват: предлагане на нови и усъвършенствани продукти и услуги, развитие на картовия бизнес, запазване на позицията ни в индивидуалното банкиране и създаването на нови стратегии в отговор на различните нужди и изисквания на клиентите. Ние отдаваме нашите усилия за удовлетвореността на клиентите. Инвестираме в знание, технология и предлагаме модерни банкови услуги на конкурентна цена.

Централна Кооперативна Банка АД е член на престижните световни картови организации VISA Europe и MasterCard International. Банката издава и акцептира международните дебитни и кредитни карти VISA и MasterCard. Към края на 2009 общият брой на издадените от Банката карти надхвърли 748’500. По брой издадени карти VISA ЦКБ е сред първите четири водещи издатели в България.

ЦКБ е абсолютен лидер в акцептирането кредитни и дебитни карти в електронната търговия в България и заема безспорно първо място сред всички български банки по обем и брой на транзакциите в интернет. Пазарният дял на банката към края на 2009 г. надхвърли 85% от обема на плащанията в интернет и 91% от броя на всички плащания.

С въвеждането на Виртуалната кредитна карта двете институции за пореден път утвърждават позициите си на лидери в развитието на платежните инструменти и в желанието им за развитие на електронните разплащания и внедряване на съвременни услуги за българския потребител.

Вземете най-бързата виртуална кредитна карта VISA от ЦКБ и Изипей АД и се насладете на пазаруването в Интернет сега!