Bg / En
Виртуална карта от Централна Кооперативна Банка
Виртуална карта от ЦКБ Централна Кооперативна Банка
Какво е VERIFIED BY VISA

Тарифа за операциите с международни предплатени виртуални карти Visa

Условия за издаване и използване Лева
Издаване и подновяване на картаБез такса
Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина Без такса
Такса за обслужване на виртуална карта
3% върху заредената сума, min 2 лева

Други такси

Получаване на refund по кредитни карти1%
Такса за отказана авторизация по транзакция 0.40 лева
Такса за деблокиране на блокирана карта3 лева
Такса обработка на рекламация на транзакция5 лева
Банков превод от виртуална карта към сметка в българска банка
0.80 лева
Теглене на суми в брой от виртуална карта в клон на ЦКБ АД без такса
Лимити при транзакции
Лева
Макс. на транзакция2000
24 часов лимит2000
7 дневен лимит4000
Брой транзакции за 24 часа10
Брой транзакции за 7 дни50
Сума за едно зареждане - минимум 20, максимум 2000 лева
Общи условия